Špijunski video: BMW 1-Series GT na Nirburgringu

Download BMW in Ovi Store now.

Pravi mali bolid

Profil novog "BMW" serije 1 oslikava pravi trkački automobil. Predstavlja se kao moderan i snažan četvorotočkaš sa veoma prepoznatljivim karakteristikama, koje privlače poglede mnogih vozača. Ono što čini tako posebnom "BMW" model "114d" je način na koji se inovativni materijali kombinuju sa izvanrednim dizajnerskim elementima.
Ekipa Pressonline imala je jedinstvenu priliku da testira novog nemačkog "dizelaša" u verziji 1.6 sa motorom snage od 95 KS. Ovaj lepotan nudi najmoderniji motor i tehnologiju vesanja, ekonomičniju potrošnju goriva, više prostora za razliku od svog prethodnika, inovativne elemente i opremu. I dalje je jedini u svojoj klasi sa pogonom na zadnjim točkovima. Koristi dobre strane svog prethodnika, koji je već prodat u više od milion primeraka!
Prostranost, precizna elegancija i šarmantna funkcionalnost formiraju njegov sportski karakter. Unutrašnjost "jedinice" je maksimalno upakovana i izgleda kao pravi mali bolid. Upravljač i menjač savršeno leže pod rukom i tako obezbeđuju sjajnu preciznost i direktnost u menjanju brzina. Fokusiranost na kvalitet dizajna obuhvata i najsitnije detalje. Instrument tabla je široka i prostrana, a sve komande su na dohvat ruke što vozaču sigurno omogućava lagano upravljanje i užitak u vožnji.
Na našem testu u gradskoj vožnji "jedinica" je potrošila 6,9 litara, dok je na "otvorenom" putu isterala iz rezervoara svega pet litara dizela. Od 0 do 100 km/h sa ovim "spotristom" stigli smo za svega deset sekundi, a maksimalnu brzinu koju smo isterali na cajgeru je 210 km/h.
Tih i brz, šestostepeni manuelni menjač daje nabolji doprinos dinamičnoj vožnji. Opcioni sistem aktivnog upravljanja podešava odnos upravljanja prema brzini kojom se vozilo kreće zarad boljeg komfora, sigurnijeg skretanja i maksimalne agilnosti. Pri manjim brzinama, dva okreta su dovoljna da se dođe do kraja opsega. Na većim brzinama, odnos upravljanja se povećava zarad ravnomernijeg napredovanja. Aktivno upravljanje automatski reaguje ako oseti da ovaj "sportista" može proklizati pri kočenju ili skretanju.
Crveni ukrasni stepovi na sportskom volanu obloženom kožom i crveni brojčanici brzinomera i obrtomera demonstriraju svu dinamičnost koja se najčešće krije u najsitnijim detaljima. Sportska prednja sedišta za vozača i suvozača obezbeđuju savršenu podršku, čak i u najoštrijim krivinama. Celokupan enterijer dizajniran je tako da se vozač usredsredi na najvažnije - istinsko uživanje u vožnji. Krase ga mnogobrojni dizajnerski dodaci poput tipične "BMW-ove" bubrežaste prednje maske hladnjaka, ekskluzivnih aluminijumskih točkova... Zadnji deo sa hromiranim krajem auspuha i specijalnim branikom jasno stavlja do znanja da ovaj četvorotočkaš diše uzbudljivom količinom snage.
Pogon na zadnjim točkovima prenosi dinamičku energiju u svaki manevar i kao takav igra važnu ulogu u distribuciji idealno raspoređene težine. Školjka "jedinice" pri sudaru neće pući. Specijalna ojačanja u prednjem i bocnim delovima kao i u predelu oko putničke kabine efektno štite vozača i putnike. Branici absorbuju sile koje se javljaju pri udarima čineći da šasija ostane neoštećena. Izuzetno čvrsta školjka služi da omogući izuzetno precizno upravljanje i zadivljujuću agilnost.
Bezedan je za "sve pare". Njegovu sigurnost uključuju čak osam vazdušnih jastuka, elektronski sistemi ABS, CBC, DSC, ASC, DTC, DBC, CBS, kao i branici koji se vraćaju u originalni oblik pri udaru od 15 km/h napred i pozadi. Cena testiranog "BMW-a" je 22.990 evra.

Izvor: pressonline.rs

Download BMW in Ovi Store now.

BMW razmišlja o Seriji 1 sedan

Podstaknut nedavnim dolaskom limuzinske verzije Audija A3, BMW je počeo ozbiljno da razmišlja o tome da isto učini sa svojom Serijom 1. Ako realizuje taj plan, BMW će ući na najveći pojedinačni segment automobila u svetu, koji je samo u Kini "težak" preko 5 miliona automobila godišnje.
Šef prodaje i marketinga u BMW-u, Ian Robertson, ostao je prilično oprezan kada je u pitanju davanje izjava o takvom planu:"BMW se nikad anije stideo da zakorači u novi segment. U ovom trenutku nemamo planova za to, ali da li to želimo? Videćemo..." Razvijanje Serije 1 sedan je jedna od opcija za BMW, dok je druga da to učini sa Minijem:"Ne verujem da će se to uraditi sa Minijem jer bi on na taj način izgubio deo svoje privlačnosti" - dodao je Robertson.
Ako se pojavi Minijeva limuzina, ona neće biti ograničena samo na kinesko tržište.
BMW je u poslednjih par godina uložio velika sredstva za razvoj automobila u nižim segmentima, a poseban fokus je bio na razvijanju platforme za automobile na prednji pogon. Plan je da na toj platformi bude bazirano čak 20 modela (Robertson je naveo da je 11 već odobreno i u fazi razvijanja). Prvi model na toj platformi će biti nova generacija Mini Coopera, a slediće produkcijska verzija BMW-ovog koncepta Active Tourer.

Download BMW in Ovi Store now.

Poslednji primerak BMW-a 1-Series M Coupe predat vlasniku u BMW Welt centru

Poslednji primerak nemačke džepne rakete, model BMW 1-Series M Coupe, nedavno je predat svom vlasniku u BMW Welt centru.
Jedan od najzanimljivijih automobila proizvedenih od strane kompanije BMW tokom poslednjih nekoliko godina, model BMW 1-Series M Coupe, završio je svoj život posle samo 5.000 proizvdenih primeraka, jer je i poslednji proizvedeni model nedavno dostavljen kupcu u BMW Welt centru. Isporuka poslednje proizvedenog primerka ovog modela, označava kraj jedne ere i to je sigurno veoma tužna vest za ljubitelje ove kompanije koji su videli u ovoj džepnoj raketi oživljavanje legendarnog modela BMW M3 E30.
Kao mali podsetnik, model BMW 1-Series M Coupe ponuđen je kupcima u Black Sapphire Metallic, Alpine White i Valencia Orange bojama karoserije, a model je dolazio sa standardnim 19-inčnim točkovima pozajmljenih sa modela BMW M3 E92 GTS, spotskim M-kliznim diferencijalom, DSC oslanjanjem sa sportskim i dinamičkim M-podešavanjem, manuelnim šestostepenim menjačem sa kratkim hodom i mnogim drugim stvarima.
Pod haubom, BMW 1-Series M Coupe pokreće benzinski turbo motor zapremine 2.979 ccm sa šest cilindara, koji razvija 340KS pri 5900 obrtaja u minutu i 500 Nm obrtnog momenta pri 1500 obrtaja u minutu. Ovaj model može da ubrza do 100 km/h za samo 4,9 sekundi pre nego što postigne maksimalnu brzinu elektronski ograničenu na 250 km/h.

Download BMW in Ovi Store now.

Prior Design PDM1 program za BMW 1 Series Coupe

Prior Design je objavio nove slike svog PDM1 aerodinamičkog paketa za BMW 1 Series Coupe.
Sa PDM1 tjuning programom je vlasnici serije 1 Coupe dobijaju mogućnost da nihov ljubimac dobije izgled 1 Series M Coupe-a. Paket odlikuju agresivniji prednji branik, proširenja blatobrana, set pragova i zadnji branik sa difuzorom. Paket košta 2.999 evra, a za dodatnih 299 evra se nudi i spojler na prtljažniku.  
U ponudi je kao opcija i novi set alu felni, modifikovano ogibljenje i novi izduvni sistem.
Više slika pogledajte OVDE.

Download BMW in Ovi Store now.

Topspeed test: BMW Series 1 vs Mercedes A Class vs Audi A3

Pre­mi­jum li­ga C seg­men­ta ne­dav­no je do­bi­la još jed­nog čla­na. Tek pri­sti­gloj „A kla­si“ na­met­nu­la se ulo­ga iza­zi­va­ča ko­ji s ve­li­kim am­bi­ci­ja­ma ula­zi u tr­ku sa ta­ko­đe no­vim „A3” i još uvek sve­žom „se­ri­jom 1“, či­me se duh ger­man­skog ve­či­tog der­bi­ja iz­me­đu Mer­ce­de­sa, Audi­ja i BMW-a pre­neo i na tlo gde če­ti­ri de­ce­ni­je vla­da dru­gi ne­mač­ki auto­mo­bil – „golf”

Ne­bro­ja­no pu­ta do sa­da bi­li smo u pri­li­ci da vo­zi­mo sna­žne, sku­pe, eks­klu­ziv­ne, pa i eg­zo­tič­ne mo­de­le. Već vi­še od de­ce­ni­je ta­kvi auto­mo­bi­li pred­sta­vlja­ju za­štit­ni znak Top­Speed ma­ga­zi­na i svo­je­vr­snu li­ni­ju raz­dva­ja­nja na­šeg, od sa­dr­ža­ja osta­lih spe­ci­ja­li­zo­va­nih auto­mo­bil­skih me­di­ja u ze­mlji, pa i ši­re. I po­red to­ga, odav­no je­dan upo­red­ni test ni­je pro­bu­dio ovo­li­ko in­te­re­so­va­nja u na­ma, kao što je to sa­da slu­čaj. Reč je o ve­či­tim ne­mač­kim kon­ku­ren­ti­ma – Audi­ju, BMW-u i Mer­ce­de­su ko­ji su pr­vi put me­đu­sob­no su­o­če­ni na po­lju gde su­ve­re­no vla­da le­gen­da iz Volf­sbur­ga – „golf“. Bu­du­ći da su glav­ne ulo­ge ovo­ga pu­ta po­ve­re­ne pred­stav­ni­ci­ma re­no­mi­ra­nih pre­mi­jum bren­do­va, mo­že se oče­ki­va­ti da ak­te­ri po­tvr­de re­pu­ta­ci­ju po­me­ra­njem gra­ni­ca kom­pakt­ne kla­se na no­vi, vi­ši ni­vo.
U to­me pred­nja­či no­va „A kla­sa“, ba­rem ka­da se na ta­pe­tu na­la­zi iz­gled sa­mih auto­mo­bi­la. Evi­dent­no je da je naj­ma­nji i naj­no­vi­ji Mer­ce­de­sov mo­del pot­pu­no pro­me­nio ru­ho, ta­ko što je jed­no­za­pre­min­ska for­ma ustu­pi­la me­sto kla­sič­noj kon­cep­ci­ji. Ako za pro­por­ci­je „A kla­se“ mo­že­mo da ka­že­mo da su ma­nje – vi­še uobi­ča­je­ne i da se ukla­pa­ju u stan­dar­de kla­se, sa­svim dru­ga­či­ja sli­ka se do­bi­ja uko­li­ko se iz­a­na­li­zi­ra njen di­zajn. Kom­bi­na­ci­ja kon­vek­sno kon­kav­nih li­ni­ja, sa na­gla­še­nim lu­ko­vi­ma oko toč­ko­va i do­mi­nant­nim pred­njim od­boj­ni­kom da­ju „A kla­si“ pri­met­nu do­zu agre­siv­no­sti. Za­hva­lju­ju­ći op­ci­o­nom AMG pa­ke­tu od 3.100 evra, sport­ska te­ma­ti­ka je do­dat­no po­ja­ča­na alu­mi­ni­jum­skim fel­na­ma od 18 co­li, ni­žim od­boj­ni­ci­ma na­pred i po­za­di, a ta­ko­đe je te­melj­no pre­u­re­đen i en­te­ri­jer. Sve u sve­mu, trud i od­va­žnost Mer­ce­de­so­vih di­zaj­ne­ra re­zul­ti­ra­li su vol­šeb­nim iz­gle­dom no­ve „A kla­se“, ko­ja ni­ko­ga ne osta­vlja rav­no­du­šnim. Za raz­li­ku od „mer­ce­de­sa“, Audi­je­va „troj­ka“ osta­la je u kon­ven­ci­o­nal­nim okvi­ri­ma. Vi­zu­ru no­ve ge­ne­ra­ci­je „A3“ ka­rak­te­ri­še po­ja­ča­na oštri­na, na­ro­či­to na pred­njem de­lu sa is­tak­nu­tom hek­sa­go­nal­nom ma­skom hlad­nja­ka, ko­ja se ne­po­gre­ši­vo ukla­pa u sa­vre­me­ne kor­po­ra­cij­ske tren­do­ve. Či­ni se da su di­zaj­ne­ri iz In­gol­šta­ta te­ži­li ka kom­bi­na­ci­ji jed­no­stav­no­sti i oštri­ne. Tre­ći i ujed­no naj­sta­ri­ji član pre­mi­jum eki­pe, dru­ga ge­ne­ra­ci­ja „ke­ca”, već go­di­nu i ku­sur ži­vi sa pro­me­nje­nim vi­zu­el­nim iden­ti­te­tom. Po­put pret­hod­ni­ka, iz­gled mu ni­je ja­ča stra­na i u to­me se go­to­vo jed­no­gla­sno sla­žu svi po­zna­va­o­ci auto­mo­bi­la, a iz­u­ze­tak ve­ro­vat­no pred­sta­vlja gar­ni­tu­ra iz Min­he­na ko­ja je odo­bri­la ova­kav di­zaj­ner­ski po­du­hvat. Uti­sak do­ne­kle po­pra­vlja mo­der­na be­la bo­ja za­jed­no sa „ur­ban lajn” pa­ke­tom opre­me i 18-in­čnim alum­ni­ni­jum­skim na­pla­ci­ma sa pet dvo­stru­kih pa­o­ka. Na­rav­no, o uku­si­ma ne­ma smi­sla ras­pra­vlja­ti, a mo­že se pret­po­sta­vi­ti da su u ba­var­skoj do­bro od­me­ri­li ka­da su se od­lu­či­li za do­ne­kle ne­u­o­bi­ča­jen iz­gled, a to po­tvr­đu­je i od­la­ze­ća „se­ri­ja 1“, ko­ja je u star­tu ta­ko­đe do­če­ka­na „na nož“, da bi da­nas bi­la le­gi­tim­ni član BMW po­ro­di­ce.
Je­dan od kri­te­ri­ju­ma po ko­jem se pre­mi­jum auto­mo­bi­li naj­vi­še iz­dva­ja­ju od ostat­ka po­nu­de na tr­ži­štu je­ste kva­li­tet­na unu­tra­šnjost. To i te ka­ko po­tvr­đu­ju i te­sti­ra­ni mo­de­li. „A kla­sa” sa AMG pa­ke­tom do­no­si i ma­što­vi­to obo­ga­ćen en­te­ri­jer. Na pr­vom me­stu se is­ti­ču sport­ski pro­fi­li­sa­na se­di­šta pre­svu­če­na kom­bi­na­ci­jom ko­že i al­kan­ta­re, za­tim tu su kar­bon­ske imi­ta­ci­je na pred­njem pa­ne­lu, kao i mno­go­broj­ni stil­ski de­ta­lji po­put pro­fi­li­sa­nog tro­kra­kog upra­vlja­ča i cr­ve­nog kon­ca ko­ji je na­šao me­sto na sa­mom upra­vlja­ču, ali i na se­di­šti­ma, sre­di­šnjem na­slo­nu za ru­ke, unu­tra­šnjim stra­ni­ca­ma vra­ta... Sport­ski tret­man kom­ple­ti­ra­ju po­ja­se­vi u cr­ve­noj bo­ji za ko­je se po­seb­no do­pla­ću­je 340 evra. Za raz­li­ku od „mer­ce­de­sa”, „audi” ni­je sti­gao u vr­hun­skom sport­skom „S lajn” pa­ke­tu, već u po­ja­ča­nom „am­bišn” ko­ji pod­ra­zu­me­va kva­li­tet­ni­ji trim, alu­mi­ni­jum­ske toč­ko­ve od 17 in­ča, sport­ska se­di­šta i osla­nja­nje. Ar­hi­tek­tu­ra en­te­ri­je­ra je, po­put eks­te­ri­je­ra, iz­u­zet­no sve­de­na. Tu pre sve­ga mi­sli­mo na cen­tral­ni gre­ben „oslo­bo­đen” od mno­go­broj­nih i ne­ret­ko pre­ko­broj­nih dug­mi­ća od­no­sno ta­ste­ra. Ne­ko­me se ova­kvo re­še­nje do­pa­da, ne­ko­me de­lu­je oskud­no, ali jed­no je ne­spor­no – jed­no­stav­nost ru­ko­va­nja je za­ga­ran­to­va­na. Ko­man­de te­le­fo­na, na­vi­ga­ci­je, ra­dio ure­đa­ja i mul­ti­me­di­jal­nih sa­dr­ža­ja su ob­je­di­nje­ne pu­tem MMI si­ste­ma ko­ji se na­la­zi na cen­tral­nom gre­be­nu, iza ru­či­ce še­sto­ste­pe­nog ma­nu­el­nog me­nja­ča. Iako či­tav en­te­ri­jer Audi­ja de­lu­je po­ma­lo ste­ril­no, kva­li­tet ma­te­ri­ja­la i za­vr­šne ob­ra­de uop­šte ne tre­ba do­vo­di­ti u pi­ta­nje. Pu­no adu­ta ot­krio nam je i „BMW se­ri­je 1”. Ovaj mo­del smo te­sti­ra­li u vi­še na­vra­ta, ali pr­vi put nam se pred­sta­vio sa „ur­ban lajn” pa­ke­tom opre­me. Sa njim su sti­gla i se­di­šta u kom­bi­na­ci­ji si­vo-pla­ve i be­le bo­je, kao i ele­gant­ne apli­ka­ci­je vi­so­kog sja­ja na pred­njem pa­ne­lu i ru­ko­hva­ti­ma na vra­ti­ma. Po­seb­no nam se do­pao za­de­blja­ni upra­vljač ko­ji sa­vr­še­no do­bro le­ži u ru­ka­ma, a i se­di­šta ta­ko­đe za­slu­žu­ju naj­vi­šu oce­nu. Im­po­zant­no de­lu­je i ma­si­van cen­tral­ni gre­ben, tra­di­ci­o­nal­no ori­jen­ti­san ka vo­za­ču, ko­ji zbog svo­jih ga­ba­ri­ta de­lu­je kao da je pre­u­zet iz vi­še kla­se. Di­rekt­nim po­re­đe­njem unu­tra­šnjo­sti te­sti­ra­nih mo­de­la, do­šli smo do za­ključ­ka da naj­bo­lja se­di­šta, kao i sa­mu po­zi­ci­ju se­de­nja, nu­di „BMW”, dok u po­gle­du ras­po­lo­ži­vog pro­sto­ra pred­nja­či „mer­ce­des”. „Audi” ov­de osta­je u dru­gom pla­nu, ali ne tre­ba smet­nu­ti s uma da je reč o mo­de­lu s tro­ja vra­ta. „A3 sport­bek” sa pe­to­ra još se ni­je po­ja­vio u pro­da­ji, pa sa­mim tim ni­je ni do­stu­pan za test, a bio bi ide­a­lan ri­val...
Ako već sa ka­ro­se­rij­skog aspek­ta ni­je bi­lo iz­vo­dlji­vo da pro­na­đe­mo tri pot­pu­no kom­pa­ti­bil­na ri­va­la, po­tru­di­li smo se da tak­ma­ci bu­du ade­kvat­ni ba­rem u do­me­nu po­gon­skih agre­ga­ta. Sva tri mo­de­la po­kre­ću če­tvo­ro­ci­lin­drič­ni „ko­mon rejl” di­ze­li pri­bli­žne sna­ge. Naj­ve­ćom sna­gom od 150 KS ras­po­la­že „A3 2.0 TDI”, „BMW 118d” ta­ko­đe ima za­pre­mi­nu 2,0 li­ta­ra, ali bro­ji 143 KS, dok „A 200 CDI” pod ha­u­bom ge­ne­ri­še 136 konj­skih sna­ga. Da ne bu­de za­bu­ne, u „A kla­si” se na­la­zi pot­pu­no no­vi agre­gat od 1,8 li­ta­ra ko­ji de­kla­ri­še iden­tič­nu sna­gu kao i pret­hod­ni mo­tor ka­pa­ci­te­ta 2.148 ccm. Za­pre­mi­na CDI mo­to­ra je sma­nje­na, ali su na­ža­lost u ka­bi­ni i da­lje pri­sut­ne ka­rak­te­ri­stič­ne vi­bra­ci­je Mer­ce­de­so­vog di­ze­la. One se ose­ća­ju na se­di­šti­ma ka­da mo­tor ra­di u „le­ru”, kao i pri vi­šim obr­ta­ji­ma ka­da do ka­bi­ne do­pi­re ne pre­gla­sna ali ipak pri­met­na di­zel­ska no­ta. Ni BMW-ov mo­tor ni­je uzor­no tih, ali zvuk ko­ji pro­iz­vo­di „118d” ni­je ta­ko grub i ne­ka­ko je bli­ži sport­skim ok­ta­va­ma ne­go što je to slu­čaj kod “mer­ce­de­sa”. Naj­ti­šu vo­žnju pru­ža „audi” sa čvr­stim, ali ne i ne­u­dob­nim osla­nja­njem. Ovaj mo­del je­di­ni ima še­sto­ste­pe­ni ruč­ni me­njač, a hod ru­či­ce je kra­tak i iz­u­zet­no pre­ci­zan. U „A kla­si” pro­me­na ste­pe­na po­ve­re­na je sed­mo­ste­pe­nom auto­mat­skom me­nja­ču sa dvo­stru­kim kva­či­lom, dok u „BMW-u” taj po­sao oba­vlja osmo­ste­pe­ni „step­tro­nik”. S ob­zi­rom da je „BMW” po­tvr­dio naj­di­na­mič­ni­ji ka­rak­ter, pra­va je šte­ta što iza upra­vlja­ča ni­smo za­te­kli po­lu­ge za pro­me­nu ste­pe­na pre­no­sa ka­kve ima „A kla­sa”. Do­du­še, vo­zač za ute­hu mo­že sam da bi­ra tre­nu­tak „šal­to­va­nja” po­me­ra­njem ru­či­ce na­pred na­zad, ali je da­le­ko ve­ći uži­tak ka­da se to oba­vlja u ma­ni­ru ra­snih sport­skih mo­de­la – sa obe ru­ke na upra­vlja­ču.
Oče­ki­va­no, sva tri mo­de­la su, kroz slič­no­sti i raz­li­ke, po­ka­za­li svo­je adu­te u vo­žnji. U po­gle­du sta­bil­no­sti i upra­vlja­nja BMW i ov­de dr­ži pri­mat. Op­ti­ma­lan ba­lans, pre­ci­zno upra­vlja­nje i zad­nji po­gon či­ne da „je­di­ni­ca” kao od ša­le na­pa­da za­vo­je. Za­vid­nu sta­bil­nost i ne­u­tral­no po­na­ša­nje po­ka­zu­ju i ri­va­li, ali BMW ov­de osta­je za ko­rak is­pred. U for­si­ra­nim uslo­vi­ma sa­svim so­lid­no se sna­la­zi i „A kla­sa” sa pro­gre­siv­nim ser­vo upra­vlja­njem, baš kao i „audi”, uz na­po­me­nu da po­sto­ja­nost u za­vo­ji­ma Mer­ce­des du­gu­je ne­što tvr­đem osla­nja­nju, na­ro­či­to na zad­njoj oso­vi­ni. Ka­da se, pak, vo­zi po rav­nim pu­te­vi­ma, di­le­me ne­ma – naj­u­dob­ni­je se­de­nje po­za­di nu­di upra­vo „A kla­sa”. Što se ti­če po­ten­ci­ja­la te­sti­ra­nih mo­to­ra, pred­nja­či Audi­jev, što po­tvr­đu­ju i fa­brič­ki po­da­ci o ubr­za­nji­ma i mak­si­mal­noj br­zi­ni. Ono što je me­đu­tim za­jed­nič­ko kod sva tri mo­de­la, je­ste ne­do­sta­tak ela­stič­no­sti u vi­šim ste­pe­ni­ma pre­no­sa. To je pro­u­zro­ko­va­no sve stro­žim nor­ma­ma o po­tro­šnji i emi­si­ji štet­nih ga­so­va ko­je su „ku­mo­va­le” da se mo­der­ni di­ze­li sve vi­še vo­ze po­put ben­zi­na­ca uko­li­ko vo­zač že­li da iz­vu­če bar 80 pro­ce­na­ta po­ten­ci­ja­la mo­to­ra. U če­tvr­tom ili pe­tom ste­pe­nu pre­no­sa, po­tra­ga za sna­gom ne mo­že da se za­vr­ši na po­lo­vi­ni ska­le, već je po­treb­no za­la­zi­ti znat­no bli­že cr­ve­nom po­lju na obr­to­me­ru. Jed­no od ka­rak­te­ri­stič­nih obe­lež­ja pre­mi­jum auto­mo­bi­la je­ste ši­ro­ka po­nu­da do­dat­ne opre­me. To po­tvr­đu­ju i auto­mo­bi­li sa ovog upo­red­nog te­sta ko­ji su, za­rad pre­sti­ža, dup­ke na­pu­nje­ni sva­ko­ja­kim teh­no­lo­škim do­stig­nu­ći­ma. Bik­se­non­ski fa­ro­vi sa LED prat­njom, ka­me­re za vo­žnju una­zad, bez­bed­no­sni si­ste­mi po­put upo­zo­re­nja o na­pu­šta­nju ko­lo­vo­zne tra­ke ili vo­zi­lu u mr­tvom uglu, adap­tiv­ni tem­po­ma­ti, na­vi­ga­cij­ski ure­đa­ji sa DVD-om... Sve to je sa­da do­stup­no i u pre­mi­jum C seg­men­tu. Na­rav­no, sve ima svo­ju ce­nu. U slu­ča­ju te­sti­ra­nih auto­mo­bi­la ona je iz­u­zet­no vi­so­ka. Ta­ko je „mer­ce­des A 200 CDI” sa po­čet­nih 24.898 evra sti­gao do 44.368 evra, „BMW 118d” se od 26.490 pro­te­gao na bli­zu 37.000 evra, dok je „audi A3 2.0 TDI” s po­čet­nom ce­nom od 26.290 evra za­vr­šio na ko­ti 33.462. Mno­gi će re­ći da su to ba­sno­slov­ne ce­ne za auto­mo­bi­le iz C seg­men­ta, što uisti­nu i je­su, ali ipak mo­ra­mo da se ogra­di­mo i da na­po­me­ne­mo da su to iz­no­si ko­je je po­treb­no iz­dvo­ji­ti za (pre)opre­mlje­ne pre­mi­jum auto­mo­bi­le u kom­pakt­noj kla­si.
Izvor: Topspeed.rs

 

Download BMW in Ovi Store now.